شعبه جدید اغذیه نشاط

 روز ۲۱ شهریور افتتاح شد

 مرزداران ، بلوار آریافر بین خیابان گلدیس پنجم و هفتم افتتاح می شود

کانال تلگرام اغذیه و رستوران نشاط

کانال تلگرام نشاط با آخرین اخبار ، تخفیفات و پیشنهادات ویژه

کیفیت گفتنی نیست یکبار امتحان کنید

 

منو اغذیه نشاط و منو رستوران نشاط

لطفا توجه کنید که عکس ها واقعی از اغذیه نشاط و رستوران نشاط نمی باشد و بزودی عکس های واقعی قرار می گیرند